Pooja Details

POOJA (VAZHIVAD) DETAILS

1. Swayamvarapushpanjali 30.00
2. Lalitha Sahasranama Pushpanjali 30.00
3. Purushasooktha Pushpanjali 20.00
4. Baghyasooktha Pushpanjali 20.00
5. Aiykyamathay Sooktha Pushpanjali 20.00
6. Valiya Raktha Pushpanjali 20.00
7. Cheriya Raktha Pushpanjali 10.00
8. Veliya VellaPushpanjali 10.00
9. Cheriya VellaPushpanjali 6.00
10. Ganapathy Homam 25.00
11. Thilahomam 20.00
12. Karukahomam 20.00
13. Mrithyunjayahomam 30.00
14. Vilake 5.00
15. Neyvilake 10.00
16. Kedavilake 20.00
17. Pinvilake 10.00
18. Payasam 20.00
19. Erattipayasam 30.00
20. Palpayasam 30.00
21. Thrimadhuram 10.00
22. Ottanivedyam 20.00
23. Vellanivedyam 15.00
24. Karukamala 4.00
25. Muttarukkal 2.00
26. Kettunira 15.00
27. Pattucharthal 5.00
28. Vivaham (Marriage) 150.00
29. Appam 15.00
30. Choroon 40.00
31. Veddi 5.00
32. Manjapodi 5.00
33. Thrikala pooja 90.00
34. Dhara 8.00
35. Kalasham 10.00
36. Abhishekam 5.00
37. Mala 5.00
38. Undamala 200.00
39. Koovalamala 10.00
40. Cheriya Guruthi 80.00
41. Oru Divasathe Pooja 400.00
42. Valiya Guruthy 2000.00
43. Vidyarambham 20.00
44. Chuttuvilake 4000.00
45. Niramala 500.00
46. Roopam Eduthu Charthal 10.00
47. Kalamezhuthupattu 80.00
48. Deepasthampam Theliyikal 400.00